facebook.png twitter.png instagram.png

+64 9 373 5446
71 Upper Queen Street, Newton

Te Kohimu Parahi - Tom Carroll 15 Feb - 7 March 2020

IMG_9660.JPG

Te Kohimu Parahi – The Bronze Whisper
Tom Carroll

Opening Saturday 15th February 3-5pm
15 February - 7 March 2020

 
This is the inaugural exhibition of the talented Whanganui based Maori artist and musician Tom Carroll (Ngati Maru). Tom’s background as a sculptor and musician led him to Taonga Pūoro – Māori wind instruments. Over seven years Tom has refined his carving and playing skills since reading a book on Māori instruments. Tom works in found materials and native timbers using traditional and modern methods of construction. His mahi explores ideas around lost traditions and the potential of technology in the evolution of tradition.
Please join us for an inspiring visual and audio experience with Tom at the opening on Saturday 15th February 3-5pm as he shares his mahi with us. Contact the gallery for more information and an e-catalogue.

Rapua te Mea Ngaro: Te Kohimu Parahi
Searching for that which was lost: The Bronze Whisper

Image: Pūtōrino, swamp Rimu, L520mm

Te Kohimu Parahi – Tom Carroll

This exhibition is the pinnacle of a 7 year learning experience in the world of puoro.

Ko te tutukitanga te whakaaturanga nei o taku hikoinga i te ao Taonga Puoro.

 

Inspired by receiving my whakapapa and paternal family history that includes Maori and Irish from my Nana Fern Rutherford - while living in Melbourne - I swiftly moved home to pursue an intrigue that was growing by the day into Maori music.

 

Ko tōku whakapapa te pūtaketanga o taku mahi puoro. I a au e noho ana ki roto o Merepane, i whakaputaina ngā kōrero o tōku whānau e tōku Kuia, e Nana Fern Rutherford. I runga i te karanga o ōku tīpuna me ō rātau kōrero, i hoki tōtika au ki te ūkaipō, ki Aotearoa nei, ki te whāngaia tōku hiakai puoro.

 

I believe I’m helping to reconnect the past and recreate the future, while reassembling broken traditions on both an internal and an external level.

 

I roto i tōku mahi puoro, kai te hoki au ki ngā wā o mua ki te honoa taua wa ki te nāianei kia ora ai anō ngā tikanga o te kauae runga, me te kauae raro.

 

In making puoro, I see them as living breathing vibrational entities and I sympathise with them and their disconnection, they were temporarily lost from our culture and so was I - so it is an honour and a privilege to partake in re-bridging that connection.

I tata ngaro ngā taonga nei, ko au anō hoki tērā. I noho kūware ahau ki tōku whakapapa Māori. I noho wehe anō hoki ahau. I runga i tērā ōritetanga, e ngākau nui ana ahau ki tērā āhuatanga o ngā taonga nei. He hōnore anō hoki mōku ki te mahi i tēnei tūmomo mahi, arā ko te whakarauora taonga puoro.

 

Reconnecting to my own whakapapa and culture and finding my place within taonga puoro I identify and express in a free and open way and this is something that nourishes my soul, and connects me into other like-mindedness.

 

Te maha hoki o ngā huanga mōku i roto i tēnei mahi. I runga i te whakaiti, i te ngakau māhaki, i runga anō hoki i te ngāwari kua whai wāhi au i roto i te ao puoro. He kai mā tōku wairua.

With a few key guidelines from experienced practitioners, I decided to go into making and playing with a more self-taught pragmatic/idiosyncratic approach.

 

Kua tīmata taku wānanga puoro i runga i te aroha o te hunga kawe mōhio. Ā muri i tērā kua whakaritea ahau e ahau anō ki te whai i ngā tapuwai puoro.

 

I have thoroughly enjoyed this path, made every mistake in the book but allowed myself to learn and listen.

Ngākaunui ana ahau ki tēnei wānanga puoro. Ahakoa ngā hapa, ahakoa ngā piki mē nga heke, ko tōna mutunga ko te ako.

 

My relationship with the materials, understanding the way they behave and being conscious of where they come from while perceiving what i do as a sacred art form in which i am shaping and unveiling living vibrational entities and assisting there birth into this dimension.

 

Ehara i te mea he rākau noa iho te rākau, he pōhatu noa iho ngā pōhatu, engari he wairua tō te rākau, he oranga tō te pōhatu. Nōreira me mihi kā tika ki te whakapapa o ngā rauemi, ō rātau kōrero, ō rātau mauri. I runga i taku mahi puoro ka taea e au te whakarangatira, te whakahonore ano hoki i taku mihi ki ngā rākau, ki ngā pōhatu, ki ngā rawa taketake katoa o tēnei mahi.

 

Te Kohimu Parahi The Bronze Whisper.

Visualising our deep history, the migration, where we come from, our systems of knowledge, where we went and who we met.

Te Kohimu Parahi – he taonga tuku iho, he ānga whakamua. Tihei Puoro!

 

 

Tom Carroll (Ngati Maru, Hauraki) translation by Christopher Douglas-Huriwai